ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - 2D & 3D Modeling

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ/GIS) είναι πληροφοριακά συστήματα που παρέχουν την δυνατότητα συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας, διαχείρισης, ανάλυσης και οπτικοποίησης των δεδομένων που σχετίζονται με τον χώρο, σε ψηφιακό περιβάλλον.

H χρήση των DRONES (ΣΜηΕΑ - ελικόπτερα / αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας) συμβάλει στο τμήμα του συστήματος που είναι υπεύθυνο για την ψηφιακή τροφοδότηση των ανωτέρω δεδομένων.

Αυτό πραγματοποιείται με την ψηφιακή χαρτογράφηση των περιοχών ενδιαφέροντος, αφού με κατάλληλες κάμερες επιτυγχάνεται ψηφιακή μοντελοποίηση σε 2D Οrthomosaics και 3D Modeling.

H χρήση τους παρέχει επίσης σημαντικά οφέλη για την Πολεοδομία, το Κτηματολόγιο, τα Πανεπιστήμια και την Εξορυκτική Βιομηχανία, αφού εφαρμογές για την συλλογή δεδομένων, την ογκομέτρηση και την διαχείριση αποθεμάτων, γίνονται τώρα με απίστευτη ευκολία και ακρίβεια.

Όλα αυτά σε ελάχιστο χρόνο χωρίς την ανάγκη παρουσίας επανδρωμένου αεροσκάφους με άδεια πτήσης ή δορυφόρου, ενώ συνθήκες νεφοκάλυψης δεν επηρεάζουν καμία λήψη καθώς τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) πετάνε σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Σε οποιονδήποτε σχετικό τομέα δραστηριοποιήστε όπως για παράδειγμα στην γεωργία, την προστασία του περιβάλλοντος, τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια, την εξόρυξη, την χαρτογράφιση, την τοπογραφία, τα ακίνητα, τις κατασκευές κ.α., τα drones μπορούν να σας προσφέρουν μεγάλη ακρίβεια στις μετρήσεις και την συλλογή δεδομένων, σε ελάχιστο χρόνο και με πολύ μικρότερο κόστος.

Παραδείγματα Εφαρμογής των Παρεχόμενων Υπηρεσιών

 • Φωτογραμμετρία
 • Στερεοφωτογραμμετρία
 • 2D Orthomosaic
 • 3D Model
 • Ογκομέτρηση
 • Λατομεία
 • Γεωγραφική Βάση Δεδομένων
 • Γεωπληροφορική
 • Τοπογραφία
 • Χαρτογραφία
 • Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Ορυχεία