ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

Τα Συστήματα Μη Επανδρωμένων Εναέριων Αεροσκαφών (ΣΜΗΕΑ) που διαθέτει η εταιρεία μας υπόκεινται σε συνεχείς ελέγχους και περιοδικές συντηρήσεις προκειμένου η αξιοπιστία τους και η ασφάλεια των πτήσεων να παραμένει πάντοτε σε υψηλά επίπεδα.

Διαθέτουν όλες τις τεχνολογικές δικλείδες ασφαλείας για τυχόν απώλεια σήματος με τον σταθμό εδάφους, απώλεια σήματος της δορυφορικής λήψης, χαμηλή στάθμη μπαταρίας κ.α., ενώ το άρτιο εκπαιδευμένο προσωπικό μας φροντίζει να ελέγχει και να αξιολογεί πριν και κατά την διάρκεια της πτήσης μέσω τηλεμετρίας όλους τους παράγοντες επικινδυνότητας προκειμένου η πτήση να εκτελεστεί με απόλυτη ασφάλεια.

Όλες οι πτήσεις από DRONES (ΣΜΗΕΑ) που πραγματοποιούνται από την εταιρεία μας είναι ασφαλισμένες για αστική ευθύνη, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που τυχόν προξενήσουμε σε τρίτους από πράξη ή παράληψη μας και είναι απόρροια αμέλειας, σύμφωνα με το άρθρο 14 του υπ' αρ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422 Κανονισμού - Γενικό Πλαίσιο Πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών ''ΣμηΕΑ'' (ΦΕΚ αρ. φύλλου 3152-30/09/2016) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Στα πλαίσια συμμόρφωσης με τον υπ' αρ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422 άρθρο 6 § 1.ε κανονισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με τις πτήσεις που πραγματοποιούνται επάνω από συγκεντρώσεις προσώπων, τα Drone της εταιρείας μας είναι εξοπλισμένα με σύστημα αυτόματης ενεργοποίησης αλεξίπτωτου.