ΕΡΕΥΝΑ & ΔΙΑΣΩΣΗ

Καλέστε ένα DRONE για αεροπορική υποστήριξη σε όλες τις επιχειρήσεις που αφορούν την έρευνα και την διάσωση.

Η δυνατότητα να φέρει ευρυγώνιες κάμερες για ευκολότερο εντοπισμό, ή και με χρήση θερμικών καμερών, το καθιστά έναν πολύτιμο βοηθό στον αέρα για κάθε διασωστική ομάδα σε καταστάσεις όπου κάθε λεπτό που περνά είναι μείζονος σημασίας.

Περιοχές δύσβατες, απόκρημνες και απροσπέλαστες μπορούν μέσα σε λίγα μόνο λεπτά, ημέρα και νύχτα, να ερευνηθούν για άτομα που χρειάζονται βοήθεια, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο απόκρισης των σωστικών συνεργείων, έχοντας την δυνατότητα σε ορισμένες περιπτώσεις να παραδώσει φάρμακα ή κουτί πρώτων βοηθειών.

Εξαιρετικά χρήσιμο επίσης για την πρόβλεψη, εκτίμηση και παρακολούθηση της εξέλιξης των δασικών και αστικών πυρκαγιών, το κατάλληλο DRONE (ΣΜηΕΑ) μπορεί και μεταφέρει σε ζωντανό χρόνο πολύτιμες εικόνες και δεδομένα στον κινητό σταθμό εδάφους, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερος συντονισμός των εναέριων και επίγειων μέσων κατάσβεσης της φωτιάς, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες για την απόφαση εκκένωσης χωριών και οικισμών.

Παραδείγματα Εφαρμογής των Παρεχόμενων Υπηρεσιών

  • Ορεινή Διάσωση (ΕΜΑΚ)
  • Αστική Διάσωση (ΕΜΑΚ)
  • Θαλάσσια Διάσωση (Λ.Σ)
  • Παρακολούθηση Πυρκαγιών (Π.Σ)