ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κατά την διεξαγωγή επιστημονικών και ερευνητικών προγραμμάτων είναι σημαντικό να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη του χώρου, με όσον το δυνατό διακριτικότερη παρουσία προκειμένου να μην επηρεάζουμε το περιβάλλον και την συμπεριφορά της χερσαίας και υδρόβιας πανίδας.

Η δυνατότητα των drones να φέρουν ειδικές κάμερες, αισθητήρες, εξοπλισμό ακριβείας και συλλογής δεδομένων, τα καθιστά ιδανικά για παρακολουθήσεις της άγριας ζωής, καθώς και για κλιματολογικές και γεωφυσικές μετρήσεις, παρέχοντας εξαιρετικά σημαντικές πληροφορίες για περιβαλλοντολογικές μελέτες.

Όλα αυτά σε πολύ σύντομο χρόνο και με σαφώς μειωμένο κόστος απ' ότι στο παρελθόν.

Παραδείγματα Εφαρμογής των Παρεχόμενων Υπηρεσιών

  • Αρχαιολογική Έρευνα
  • Κλιματολογική Έρευνα
  • Μετεωρολογική Έρευνα
  • Θαλάσσια Έρευνα
  • Γεωφυσική Έρευνα
  • Προστασία Περιβάλλοντος
  • Παρακολούθηση Χλωρίδας
  • Παρακολούθηση Πανίδας
  • Μεταβολή Αιγιαλού
  • Δασοκομία