ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ - ΑΚΡΙΒΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Drone Solutions προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών επιθεώρησης που αφορούν τον κλάδο της Ενέργειας, των Τηλεπικοινωνιών και των Κατασκευών.

Χρησιμοποιώντας σύγχρονα αεροσκάφη και εξοπλισμό, παράλληλα με την επιλογή και ανάπτυξη του κατάλληλου λογισμικού, προσφέρουμε υπηρεσίες εναέριων επιθεωρήσεων βασισμένοι στις εκάστοτε απαιτήσεις του πελάτη.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την λήψη/συλλογή φωτογραφιών και δεδομένων, με μεγάλη ταχύτητα, ακρίβεια και ασφάλεια, προσεγγίζοντας ευαίσθητα σημεία και υλικά των κατασκευών με σαφώς χαμηλότερο κόστος.

Ο εντοπισμός βλαβών, διαβρώσεων, διαρροών και ελαττωματικού εξοπλισμού είναι κάποια από τα παραδείγματα των υπηρεσιών μας που μπορούν να εφαρμοστούν για την έγκαιρη αξιολόγηση και αντιμετώπιση τους.

Μετά το πέρας της επιθεώρησης η εταιρεία μας μπορεί να σας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις επεξεργασίας των φωτογραφιών σε ειδικές πλατφόρμες λογισμικού και την παράδοση της τελικής έκθεσης (Report).

Παραδείγματα Εφαρμογής των Παρεχόμενων Υπηρεσιών

 • Επιθεώρηση Αιολικών Πάρκων
 • Επιθεώρηση Φωτοβολταικών Πάρκων
 • Επιθεώρηση Υδροηλεκτρικών Έργων
 • Επιθεώρηση Δικτύου Μέσης & Υψηλής Τάσης
 • Επιθεώρηση Υποσταθμών
 • Επιθεώρηση Δικτύου Φυσικού Αερίου
 • Επιθεώρηση Δικτύου Ύδρευσης
 • Επιθεώρηση Δικτύων Τηλεπικοινωνιών
 • Επιθεώρηση Γερανών
 • Επιθεώρηση Φραγμάτων
 • Επιθεώρηση Οδικού Δικτύου
 • Επιθεώρηση Κτηρίων/ Στεγών