ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Η ανάγκη εξασφάλισης καλής λειτουργίας και αξιοπιστίας στους τομείς της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και της υδροδότησης, απαιτεί διαρκείς ελέγχους και επιθεωρήσεις των υποδομών και του αντίστοιχου εξοπλισμού.

Η χρήση των DRONES (UAV/UAS) / Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), ήρθε να θέσει νέες βάσεις αυξάνοντας σημαντικά την ταχύτητα και την ακρίβεια του ελέγχου, μειώνοντας δραματικά το κόστος και τον κίνδυνο ατυχήματος κατά την διάρκεια της επιθεώρησης, αφού δεν εμπλέκεται άμεσα ο ανθρώπινος παράγοντας.

Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση κατάλλλου εξοπλισμού που φέρουν όπως RGB, υπέρυθρες (IR) και θερμικές (Thermal) κάμερες με δυνατότητα ραδιομέτρησης (Radiometric), προσφέροντας υπηρεσίες εναέριας επιθεώρησης στα πλαίσια συντήρησης και ελέγχου Φωτοβολταϊκών Πάρκων (Solar Park), Αιολικών Πάρκων (Ανεμογεννήτριες), του Εναέριου Δικτύου και Yποσταθμών (Υ/Σ) του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, όπως και για το υπέργειο δίκτυο αγωγών και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου του ΔΕΠΑ για τυχόν διαρροές μέσω ειδικών αισθητήρων.

Η καταγραφή ατυχημάτων όπως και ζημιών από φυσικά φαινόμενα, μπορεί να επιτυγχάνεται πλέον ταχύτατα με την δυνατότητα του κρατικού μηχανισμού να επεμβαίνει στα σημεία που χρήζουν άμεσης προσοχής, έχοντας πλήρη εικόνα του μεγέθους του συμβάντος.

Σημαντικά οφέλη επίσης αποκτά ο κλάδος των ασφαλιστικών εταιρειών, αφού η πραγματογνωμοσύνη επιτυγχάνεται με απόλυτη ακρίβεια, ταχύτητα και σαφώς μικρότερο κόστος.

Παραδείγματα Εφαρμογής των Παρεχόμενων Υπηρεσιών

 • Επιθεώρηση Αιολικών Πάρκων
 • Επιθεώρηση Φωτοβολταικών Πάρκων
 • Επιθεώρηση Υδροηλεκτρικών Έργων
 • Επιθεώρηση Δικτύου Μέσης & Υψηλής Τάσης
 • Επιθεώρηση Υποσταθμών
 • Επιθεώρηση Δικτύου Φυσικού Αερίου
 • Επιθεώρηση Δικτύου Ύδρευσης
 • Επιθεώρηση Δικτύων Τηλεπικοινωνιών
 • Επιθεώρηση Γερανών
 • Επιθεώρηση Φραγμάτων
 • Επιθεώρηση Οδικού Δικτύου
 • Επιθεώρηση Κτηρίων/ Στεγών