Το  εκπαιδευτικό πρόγραμμα PILOT A απευθύνεται στους υποψήφιους χειριστές που θέλουν να αποκτήσουν επαγγελματική άδεια πτήσεων για Drone (ΣμηΕΑ) με μέγιστη μάζα απογείωσης έως 1 Kg.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία των υποψήφιων χειριστών ΣμηΕΑ για την θεωρητική και πρακτική εξέταση που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ).

 

Προϋποθέσεις υποψήφιου χειριστή βάση των Κατηγοριών Πτήσεων:

Ανοικτή Κατηγορία (CAT AO)

  • Συμπλήρωση ορίου ηλικίας (18 έτη).
  • Καλή γνώση Ελληνικής γλώσσας, επιπέδου απόφοιτου Γυμνασίου.
  • Βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας (δεν απαιτείται πτυχίο)

Ειδική και Πιστοποιημένη Κατηγορία

  • Συμπλήρωση ορίου ηλικίας (18 έτη).
  • Καλή γνώση Ελληνικής γλώσσας, επιπέδου απόφοιτου Γυμνασίου.
  • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου ICAO English Proficiency standard level 4  ή ανώτερο.
  • Πιστοποιητικό υγείας (Class 3 Medical Fitness)

Για την απόκτηση πιστοποιητικού ICAO και Medical παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Το πρόγραμμα UAS PILOT A περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  To εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται στις αίθουσες της Ακαδημίας (Θεωρία-Εξομοιωτές) και στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο (Θεωρία – Πτήσεις) που βρίσκεται στην Σταμάτα Αττικής.  

Θεωρία

50

ώρες

Θεωρία

Πρακτική

2

ώρες

Εξομοιωτής

Εμπειρία

1

ώρα

Πτήση

Ευχαρίστηση

100

%

Κατάρτιση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Επιπροσθέτως ο χειριστής ΣμηΕΑ μπορεί να εκπαιδευτεί για τις ακόλουθες ειδικότητες:

*  Η προαιρετική συμπληρωματική εκπαίδευση ειδικοτήτων, δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του προγράμματος UAS PILOT A.

 Διάρκεια Προγράμματος - 14 ημέρες 

Ωράριο Εκπαιδευτικού Προγράμματος : 17.30 έως 21.00